Arca Capital a.s.

Arca Capital je soukromá integrovaná investiční skupina se silnou středoevropskou působností. Zaměřuje se na rozvoj jak svých private equity aktivit (investičně zaměřených na energetiku, reality, retail a služby), tak i regulovaných aktivit (zaměřených na budování a správu fondových struktur se zaměřením na energetiku a reality a další obory ve finančních službách). Dynamický růst zaměřený na kvalitu a udržitelný výnos se projevil v nárůstu aktiv skupiny, jejichž objem přesáhl 1,4 miliardy EUR.