BICZ holding a.s.

Banque Immobiliere Czech Republic (BICZ). V doslovném překladu to znamená "banka realit". Aktuálně tvoří holding BICZ 41 dceřiných společností, které spojuje shodný cíl: být odpovědní k jednotlivcům i společnosti, pracovat s respektem vůči jedinečnosti stavby i místa a finančním partnerům přinášet stabilní zisky. 

Holding BICZ se zaměřuje primárně na bytové domy v regionech s velkým potenciálem budoucího růstu. BICZ se odlišuje od běžných realitních fondů tím, že objekty aktivně rekonstruuje, revitalizuje a dostavuje nové bytové jednotky. V posledních letech se zaměřuje také na developerské projekty, například nové depo pro Českou poštu v Jičíně, bytový komplex pro vojáky Armády ČR (160 bytových jednotek) a dokončují bytový dům pro lékaře Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem aj. Holding BICZ vytváří dlouhodobě udržitelné portfolio nemovitostí. Z důvodu zajištění finanční stability v něm převažují plně obsazené výnosové nemovitosti nad developerskými projekty.

Výběr aktuálních projektů

V majetkovém portfoliu se nachází 17 626 m2 bytových a komerčních ploch. V letech 2020-2021 je plánována výstavba či rekonstrukce dalších 320 bytových jednotek a nákup dalších 1 114 bytových jednotek v hodnotě více než 1 400 000 000 korun. 

Služeb BICZ využívají např.: Hrabě Francesco Kinský Dal Borgo, Milan Petržela - fotbalista, Roman Jebavý a Jiří Veselý - čeští tenisoví reprezentanti

Na projekty společnost BICZ a.s. poskytuje tyto podmínky investice:

Smlouva s BICZ a.s., zajištěná směnkou

 • Fixní roční výnos
  do 2 mio Kč 5,5% p.a.
  nad 2 mio Kč 6% p.a.

 • Kvartální výplata výnosů

 • Minimální investice 1 000 000 Kč

 • Bez vstupního poplatku

 • Měna: CZK, EUR

 • Datum splatnosti: 3 roky od připsání peněz na účet společnosti BICZ a.s. s možností kvartální výpovědi

 • Smluvní dokumentaci naleznete v odkazu zde

Forma zajištění

 • 1-2 mio Kč - zajištění směnkou vlastní BICZ Finance a.s.

 • 2-3 mio Kč - doplňkové zajištění ručením BICZ holding a.s.

 • 3-5 mio Kč - ručení plus směnka s avalem BICZ holding a.s.

 • 5 mio Kč a více - osobní aval předsedy představenstva

  Poznámky: Směnka je provázána se smlouvou, vystavená na jistinu (výnosy se vyplácí kvartálně) a bez protestu. 


Uvedené informace o těchto investičních nástrojích není možné v žádném případě považovat za investiční doporučení ze strany společnosti Reissig holding s.r.o., nebo jeho spolupracovníka, jedná se o obecný návrh jednoho z možných řešení, které nezohledňuje konkrétní požadavky a specifika zákazníka. Reissig holding s.r.o., ani jeho spolupracovníci neposkytují službu investičního poradenství, ani obhospodařování portfolia ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., poskytují pouze investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, příp. tuto investiční službu propagují, a to na základě investičního(ch) pokynu(ů) zákazníka, přičemž konečné rozhodnutí týkající se zvoleného investičního nástroje nebo produktu je plně v kompetenci zákazníka. Bližší informace o uvedených investičních nástrojích nebo produktech jsou zákazníkovi k dispozici na příslušných dokumentech finančních institucí či jejich webových stránkách. Při zprostředkování konkrétního investičního pokynu zákazníka Reissig holding s.r.o., resp. jeho spolupracovníci, postupuje dle zvláštních interních předpisů a postupů v souladu s právním řádem ČR.​