Comfort Finance Group (CFG)

CFG se věnuje primárně 2 oblastem - akvizicí nemovitostí a poskytování zajištěných spotřebitelských a podnikatelských úvěrů (poskytovány pouze do 50% LTV). Skupina se orientuje především na trh střední Evropy, přičemž obchodní zastoupení má nyní v České republice, Slovensku, Polsku a Spojeném království. Velká část portfolia skupiny je reálně zajištěná podkladovými aktivy, která o svou hodnotu v čase nepřijdou a vytvářejí tak bezpečnostní polštář pro případ jakýchkoliv nenadálých tržních výkyvů. 

Nemovitosti jsou kupovány s diskontem 20 - 35%. Prodávající jsou často ve složitých právních vztazích (rozvod, soudní spor apod.), popřípadě je nemovitost zatížená exekucí. Rychlý výkup jim usnadní celkovou situaci a ušetří další vynaložené prostředky.

Krize spojená s pandemií COVID-19 se společnosti CFG takřka vůbec nedotkla. Portfolio úvěrů je široké a v měsíci březnu nebyl zaznamenán výraznější propad splácení oproti normálu. Stejně tak nebyly zaznamenány žádosti o ochranné období schválené vládou. I pokud by takové žádosti byly vzneseny, tak se u žadatelů nezastavuje úročení jistin úvěrů. Naopak, žádost o odklad má za účinek, že se úvěr klientovi dál úročí. Opakovaně se tedy potvrzuje, že investice do zajištěných úvěrů je jednou z nejbezpečnějších a nejziskovějších, a to i v době krize.

Portfolio nemovitostí je diverzifikováno nejen druhy nemovitostí a počtem, ale i lokalitou, jak ukazuje mapa nemovitostí vlastněných společností CFG Real Estate.
Portfolio nemovitostí je diverzifikováno nejen druhy nemovitostí a počtem, ale i lokalitou, jak ukazuje mapa nemovitostí vlastněných společností CFG Real Estate.

Vzhledem k velkému počtu investičních příležitostí v oblasti realit budou finance z dluhopisových emisí využity pro rozšíření nemovitostního portfolia. 

Dluhopis CFG Real Estate IX 2024

 • Fixní roční výnos 6,5% p.a.
 • Kvartální výplata výnosů
 • Minimální investice 100 000 Kč
 • Měna: CZK
 • Bez vstupního poplatku
 • Možnost předčasného prodeje
 • Smluvní dokumentaci k emisi naleznete v odkazu zde

Dluhopis Comfort CZ 7% V/2023

 • Fixní roční výnos 7% p.a.
 • Kvartální výplata výnosů
 • Minimální investice 3 000 000 Kč
 • Měna: CZK
 • Bez vstupního poplatku
 • Možnost předčasného prodeje
 • Smluvní dokumentaci k emisi naleznete v odkazu zde

Uvedené informace o těchto investičních nástrojích není možné v žádném případě považovat za investiční doporučení ze strany společnosti Reissig holding s.r.o., nebo jeho spolupracovníka, jedná se o obecný návrh jednoho z možných řešení, které nezohledňuje konkrétní požadavky a specifika zákazníka. Reissig holding s.r.o., ani jeho spolupracovníci neposkytují službu investičního poradenství, ani obhospodařování portfolia ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., poskytují pouze investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, příp. tuto investiční službu propagují, a to na základě investičního(ch) pokynu(ů) zákazníka, přičemž konečné rozhodnutí týkající se zvoleného investičního nástroje nebo produktu je plně v kompetenci zákazníka. Bližší informace o uvedených investičních nástrojích nebo produktech jsou zákazníkovi k dispozici na příslušných dokumentech finančních institucí či jejich webových stránkách. Při zprostředkování konkrétního investičního pokynu zákazníka Reissig holding s.r.o., resp. jeho spolupracovníci, postupuje dle zvláštních interních předpisů a postupů v souladu s právním řádem ČR.​