Českomoravská Nemovitostní (ČMN)

ČMN je dynamický realitní holding zaměřující se na komerční nemovitosti v Praze. Společnost vznikla v roce 2016 spojením investorů, kteří na nemovitostním trhu podnikají více než 15 let. Strategickým investičním záměrem společnosti je nákup již pronajatých kvalitních komerčních budov za účelem dalšího dlouhodobého pronájmu (99% obsazenost). Do portfolia nemovitostí patří budovy Crystal, Blox, Centrála Nestlé, 8 podlažní dům na Václavském náměstí a další.

SPRAVOVANÉ PORTFOLIO BUDOV Q3/2020

Plocha.....................................................79 100 m2
Hodnota portfolia...............................7,3 mld. CZK
Průměrný nájem.................................4,7 roku
Obsazenost............................................99%

Aktuálně se dokončila akvizice budovy sídla firmy Vodafone. Na financování těchto investičních příležitostí společnost využívají prostředky získané z emisí dluhopisů - podílem 20% dluhopisy, 20% vlastní zdroje a 60% banka, což zajišťuje i určitou kontrolu a provedenou analytiku projektů.

Krize spojená s pandemií COVID - 19 se společnosti ČMN takřka vůbec nedotkla. Je to způsobeno převážně vhodným výběrem komerčních budov v Praze na strategických lokalitách blízko metra a spolehlivými nadnárodními nájemci jako jsou např. Amazon, Nestlé, Volkswagen Financial Services, VZP ČR, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Čedok a další, se kterými má společnost uzavřena nájmy v průměru na  5 let.

Tříletý dluhopis ČMP II - VI 4,00/23

 • Fixní roční výnos 4% p.a.
 • Měsíční výplata výnosů
 • Minimální investice 50 000 Kč
 • Bez vstupního poplatku
 • Možnost přeprodeje
 • Měna: CZK
 • Smluvní dokumentaci k emisi naleznete v odkazu zde: Tříletá emise

Pětiletý dluhopis ČMP II - VIII 5,00/25

 • Fixní roční výnos 5% p.a.
 • Měsíční výplata výnosů
 • Minimální investice 50 000 Kč
 • Bez vstupního poplatku
 • Možnost přeprodeje
 • Měna: CZK, EUR
 • Smluvní dokumentaci k emisi naleznete v odkazu zde: Pětiletá emise
 • Smluvní dokumentaci k emisi naleznete v odkazu zde: Eurová pětiletá emise

Sedmiletý dluhopis ČMP 6,00/26

 • Fixní roční výnos 6 % p.a.
 • Měsíční výplata výnosů
 • Minimální investice 50 000 Kč
 • Bez vstupního poplatku
 • Možnost přeprodeje
 • Měna: CZK, EUR
 • Smluvní dokumentaci k emisi naleznete v odkazu zde: Sedmiletá emise
 • Smluvní dokumentaci k emisi naleznete v odkazu zde: Eurová sedmiletá emise

Uvedené informace o těchto investičních nástrojích není možné v žádném případě považovat za investiční doporučení ze strany společnosti Reissig holding s.r.o., nebo jeho spolupracovníka, jedná se o obecný návrh jednoho z možných řešení, které nezohledňuje konkrétní požadavky a specifika zákazníka. Reissig holding s.r.o., ani jeho spolupracovníci neposkytují službu investičního poradenství, ani obhospodařování portfolia ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., poskytují pouze investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, příp. tuto investiční službu propagují, a to na základě investičního(ch) pokynu(ů) zákazníka, přičemž konečné rozhodnutí týkající se zvoleného investičního nástroje nebo produktu je plně v kompetenci zákazníka. Bližší informace o uvedených investičních nástrojích nebo produktech jsou zákazníkovi k dispozici na příslušných dokumentech finančních institucí či jejich webových stránkách. Při zprostředkování konkrétního investičního pokynu zákazníka Reissig holding s.r.o., resp. jeho spolupracovníci, postupuje dle zvláštních interních předpisů a postupů v souladu s právním řádem ČR.​