Českomoravská Nemovitostní a.s.

Českomoravská Nemovitostní a.s. (ČMN) je dynamický realitní holding zaměřující se na komerční nemovitosti v Praze. Společnost vznikla v roce 2016 spojením investorů, kteří na nemovitostním trhu podnikají více než 15 let. Strategickým investičním záměrem společnosti je nákup již pronajatých kvalitních komerčních budov za účelem dalšího dlouhodobého pronájmu (99% obsazenost). Do portfolia nemovitostí patří budovy Crystal, Blox, Centrála Nestlé, 8 podlažní dům na Václavském náměstí a další.

SPRAVOVANÉ PORTFOLIO BUDOV 

Plocha.....................................................73 500 m2
Hodnota portfolia...............................9,1 mld. CZK
Průměrný nájem.................................5,3 let
Obsazenost............................................98,5%

V prosinci se dokončila akvizice kancelářského komplexu Churchill Square u hlavního nádraží v Praze za více než 4 miliardy korun. Na financování těchto investičních příležitostí ČMN využívá prostředky získané z emisí dluhopisů - podílem 20% dluhopisy, 20% vlastní zdroje a 60% banka, což zajišťuje i určitou kontrolu a provedenou analytiku projektů.

Krize spojená s pandemií COVID - 19 se společnosti ČMN takřka vůbec nedotkla. Je to způsobeno převážně vhodným výběrem komerčních budov v Praze na strategických lokalitách blízko metra a spolehlivými nadnárodními nájemci, se kterými má společnost uzavřena nájmy v průměru na 5 let.

Čtyřletý dluhopis III - XVI 4,00/25

 • Fixní roční výnos 4% p.a.
 • Měsíční výplata výnosů
 • Minimální investice 50 000 Kč
 • Bez vstupního poplatku
 • Možnost přeprodeje
 • Měna: CZK
 • Smluvní dokumentaci k emisi naleznete v odkazu zde

Sedmiletý dluhopis ČMP III - XVII 5,25/28

 • Fixní roční výnos 5,25% p.a.
 • Měsíční výplata výnosů
 • Minimální investice 50 000 Kč
 • Bez vstupního poplatku
 • Možnost přeprodeje
 • Měna: CZK
 • Smluvní dokumentaci k emisi naleznete v odkazu zde

Zprávy z médií:


Uvedené informace o těchto investičních nástrojích není možné v žádném případě považovat za investiční doporučení ze strany společnosti Reissig holding s.r.o., nebo jeho spolupracovníka, jedná se o obecný návrh jednoho z možných řešení, které nezohledňuje konkrétní požadavky a specifika zákazníka. Reissig holding s.r.o., ani jeho spolupracovníci neposkytují službu investičního poradenství, ani obhospodařování portfolia ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., poskytují pouze investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, příp. tuto investiční službu propagují, a to na základě investičního(ch) pokynu(ů) zákazníka, přičemž konečné rozhodnutí týkající se zvoleného investičního nástroje nebo produktu je plně v kompetenci zákazníka. Bližší informace o uvedených investičních nástrojích nebo produktech jsou zákazníkovi k dispozici na příslušných dokumentech finančních institucí či jejich webových stránkách. Při zprostředkování konkrétního investičního pokynu zákazníka Reissig holding s.r.o., resp. jeho spolupracovníci, postupuje dle zvláštních interních předpisů a postupů v souladu s právním řádem ČR.​