EFG MÉDIA

EFG Rapotín BPS
Na konci roku 2020 jsme v EFG Rapotín BPS zahájili průzkum trhu s cílem najít vhodnou technologii ke zpracování směsného komunálního odpadu. Díky možnostem rozšíření technologie v areálu na nedostatečně využitém pozemku bývalých rapotínských skláren přitom plánujeme další rozvoj tohoto projektu.

Bioplynová stanice v Rapotíně nedaleko Šumperka je jednou z mála v České republice, která úspěšně zpracovává potravinový odpad a další odpadní živočišné produkty. Je vybavena moderní německou technologií na stoprocentní využití biologicky rozložitelného odpadu, které umí zpracovat bioodpady ještě zabalené.

Biometan nahradí v roce 2030 až 40% zemního plynu používaného ve státech EU v sektoru dopravy. Celkové emise skleníkových plynů z dopravy poháněné plynem se tak sníží o 55%, doprovázené až 1 milionem nových pracovních míst a roční úsporou při nákupu pohonných hmot více než 115 miliard korun (4,5 miliardy EUR). Vyplývá to z nové studie o současném...

Odpadová bioplynová stanice EFG Rapotín BPS jako první v ČR vyrábí a vtláčí biometan z biologicky rozložitelného odpadu do distribuční plynárenské soustavy. BioCNG z Rapotína bude do konce června testovat společnost innogy na svých 63 plničkách pro automobily na stlačený zemní plyn (CNG) po celé republice.

Využití biologického odpadu pro výrobu energie představuje moderní a efektivní přístup k obnovitelné energii. Česko v této oblasti disponuje velkým, ale zatím nevyužívaným potenciálem.