Energy financial group a.s.

Energy financial group a.s. (EFG) je investiční skupina zaměřená na zhodnocení kapitálu investicemi do moderních energetických projektů šetrných k životnímu prostředí. Z biologicky rozložitelného odpadu (prošlé potraviny, kuchyňské odpady z gastronomie, ovoce, zelenina, odpady z pekáren, cukráren, mlékárenského průmyslu...) vyrábějí elektřinu, hnojivo, biometan teplo s neutrální uhlíkovou stopou. S přihlédnutím ke stále rostoucí spotřebě energií a rostoucí produkci odpadů vlivem globálního společenského vývoje je propojení energetického průmyslu a odpadového hospodářství nevyhnutelné. Posláním EFG je tuto energii využít a vrátit zpět do oběhu s co nejmenším ekologickým zatížením.

Projektovým manažerem Energy financial group je Pavel Bureš, který má za sebou zkušenosti z řízení projektů výstavby BPS na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku a projekty ve Velké Británii a Skotsku. Kapitál je zhodnocen investicemi do vlastních projektů, čímž je zajištěna jejich transparentnost i bezpečnost.

  EFG Rapotín BPS (možnost exkurze)
  Z odpadu je vyprodukována elektřina pro 2 000 domácností a CNG pro 1 000 automobilů s nájezdem 24 000 Km/h. Kapacita zpracování odpadu 30 000 tun ročně.

  EFG Waste logistic
  Rozmístění a svoz kontejnerů na bioodpad, roční zajištění 10 000 tun odpadu.

  EFG Green gas
  Upgrading bioplynu na biometan, prodej a produkce.

  "Biometan je plnohodnotnou alternativou k elektromobilitě, ale při výrazně nižších vstupních nákladech. Je stejně obnovitelný jako elektřina vyráběná ze slunce či z větru a nevyžaduje žádné dodatečné úpravy motorů."
  - Zdeněk Kaplan, CEO innogy Energo

  EFG Vyškov BPS
  Nejnovější akvizice elektrárny z 8/2020, která se doposud věnovala zpracování bioplynu z biologicky rozložitelných odpadů na elektrickou a tepelnou energii (plánovaná instalace jednotky pro výrobu biometanu). Roční využití je až 12 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu, rozšíření je plánováno na kapacitu 25-30 tisíc tun ročně.

  MOSTEK Energo
  Akvizice elektrárny z 8/2019 spalující biomasu s výkonem 5MW (elektřina pro 2 000 domácností)

  Nejnovějším projektem je svoz a efektivní zpracování gastroodpadu ze Šumperka, na reportáž se můžete podívat zde

  Na projekty společnost EFG vydává neveřejné dluhopisové emise, které jsou k dispozici na vyžádání.

  Zprávy z médií:


  Uvedené informace o těchto investičních nástrojích není možné v žádném případě považovat za investiční doporučení ze strany společnosti Reissig holding s.r.o., nebo jeho spolupracovníka, jedná se o obecný návrh jednoho z možných řešení, které nezohledňuje konkrétní požadavky a specifika zákazníka. Reissig holding s.r.o., ani jeho spolupracovníci neposkytují službu investičního poradenství, ani obhospodařování portfolia ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., poskytují pouze investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, příp. tuto investiční službu propagují, a to na základě investičního(ch) pokynu(ů) zákazníka, přičemž konečné rozhodnutí týkající se zvoleného investičního nástroje nebo produktu je plně v kompetenci zákazníka. Bližší informace o uvedených investičních nástrojích nebo produktech jsou zákazníkovi k dispozici na příslušných dokumentech finančních institucí či jejich webových stránkách. Při zprostředkování konkrétního investičního pokynu zákazníka Reissig holding s.r.o., resp. jeho spolupracovníci, postupuje dle zvláštních interních předpisů a postupů v souladu s právním řádem ČR.​