Firemní vize

Preambule:

Společnost Reissig holding s.r.o. se hlásí ke svobodnému, sociálnímu a ekologickému tržnímu hospodářství.

I.

Budujeme sebevědomou, svobodnou, zdravou a udržitelnou firmu postavenou na moderních přístupech, citu pro krajinu, kvalitě života a inovacích, které nás sunou mezi uznávanou špičku. Chceme být úspěšní. Nejdůležitější skupiny, kterými jsou naši zákazníci, partneři, spolupracovníci a vlastnická struktura, musí mít možnost, profitovat z firemních aktivit.

II.

Nad rámec našich závazků vyplývajících ze zákona jsme připraveni převzít větší míru zodpovědnosti za naše okolí. K tomu nás vede naše svědomí i možnosti dnešního světa. Podporujeme české firmy a zároveň firmy se společenským přesahem (čistění vody, zužitkování odpadů..) Jako firma se zapojujeme do užitečných projektů (myslíme na seniory, sázíme stromy..).

III.

Spolupracovníci firmy Reissig holding stojí za svou firmou. Jsou připraveni podávat vysoké výkony a těší se z toho, čím přispívají dalšímu rozvoji firmy a sebe sama. Řídící struktura vytváří takové prostředí, v kterém je plný rozvoj těchto pozitivních vlastností našich spolupracovníků možný.

IV.

Z rozdílných názorů se vytváří síla pro další pokrok. Naši spolupracovníci jsou schopni a připraveni v takovýchto situacích společně hledat a nalézat řešení. Své aktivity průběžně optimalizujeme zaváděním nových procesů, produktů a služeb.

V.

Naše síly a energie se mohou volně rozvíjet, protože jsme si vědomi a akceptujeme různorodost kultur a zkušeností na všech úrovních.

Za firmu Reissig holding s.r.o. verifikovala

Michaela Reissig