GREI, investiční skupina a.s.

GREI je investiční skupina, zaměřená na zhodnocení kapitálu investicemi do kancelářských prostor, bytových jednotek, stavebních pozemků či pozemků s potenciálem stát se stavebními dle připravovaných územních plánů a další.

Do portfolia společnosti patří například kancelářské prostory v budově AZ Tower (nejvyšší budova ČR, nesoucí více než 14% p.a.), kancelářské prostory v nově zrekonstruované budově na Praze 9, bytové jednotky na Praze 5, v centru Berouna, Brna a 5 bytových jednotek v Ras Al-Khaimah ve Spojených Arabských Emirátech, bytové domy na náměstí v Ústí nad Orlicí, výrobní areál na Vyškovsku (nesl přes 11% p.a. - byla prodána kupní opce za stanovenou cenu v hodnotě 170% ceny pořizovací. Opce byla nedávno uplatněna.) a další. Celkem se jedná o 110 mil. spravovaných aktiv a 32 spravovaných nemovitostí.

Na projekty společnost GREI poskytuje tyto podmínky investice:

Smlouva o zápůjčce společnosti GREI, investiční skupina a.s., zajištěná směnkou

  • Fixní roční výnos 7% p.a.

  • Měsíční výplata výnosů

  • Minimální investice 1 000 000 Kč

  • Bez vstupního poplatku

  • Měna: CZK

  • Datum splatnosti: do 12 měsíců od připsání peněz na účet společnosti GREI

  • Smluvní dokumentaci naleznete v odkazu zde


Uvedené informace o těchto investičních nástrojích není možné v žádném případě považovat za investiční doporučení ze strany společnosti Reissig holding s.r.o., nebo jeho spolupracovníka, jedná se o obecný návrh jednoho z možných řešení, které nezohledňuje konkrétní požadavky a specifika zákazníka. Reissig holding s.r.o., ani jeho spolupracovníci neposkytují službu investičního poradenství, ani obhospodařování portfolia ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., poskytují pouze investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, příp. tuto investiční službu propagují, a to na základě investičního(ch) pokynu(ů) zákazníka, přičemž konečné rozhodnutí týkající se zvoleného investičního nástroje nebo produktu je plně v kompetenci zákazníka. Bližší informace o uvedených investičních nástrojích nebo produktech jsou zákazníkovi k dispozici na příslušných dokumentech finančních institucí či jejich webových stránkách. Při zprostředkování konkrétního investičního pokynu zákazníka Reissig holding s.r.o., resp. jeho spolupracovníci, postupuje dle zvláštních interních předpisů a postupů v souladu s právním řádem ČR.​