Interim management

"Nastavte ve firmě jasná pravidla."

V podnikání se najdou okamžiky, kdy se nedaří a začne firma stagnovat či se daří, ale máte přání růst ještě více a hledáte cestu jak. Naštěstí jsou metody, jak takové okamžiky zvládnout. Metody jak postavit firmu na nohy či ji posunout o "parník" dál. Existuje interim management!

Pokud jsou dopady viditelné a měřitelné (finance, ztráta zákazníka, trhu), je nezodpovědné brát je na lehkou váhu. Nejčastější obecnou příčinou neúspěchu je podle šéfa České asociace interim managementu přeceňování vlastních schopností a ignorování zpětné vazby. Malé a střední české firmy velmi často nemají žádnou dlouhodobou strategii, což je nejen brzdí v rozvoji, ale hlavně to snižuje jejich konkurenceschopnost na trhu. Ocitají se tak blízko krize, která může vyvrcholit krachem a mimo jiné postihnout český průmysl. Upozornili na to i zástupci výše zmíněné asociace (CAIM) na Restrukturalizačním fóru v Praze. Důležité je včas si problémy uvědomit, odhadnout bod zlomu, ten nepřekročit, a pak minimalizovat škody, například ve spolupráci s najatým zkušeným interim manažerem.

Profesionální přístup najatého zkušeného manažera bývá mnohem efektivnější, než usilovat o záchranu vlastními silami, nevýhodnými půjčkami, rychlým střídáním managementu apod. Také ve strategických změnách, zavádění nových technologií, vytvoření nového oddělení či týmu, restrukturalizaci oddělení či celé firmy, zvládnutí navýšených požadavků ze strany zákazníka se vyplatí najmout si dočasně odborníka. 

Hlavní výhodou je efektivní způsob práce, kde se definuje čas a cíl, respektive co se má za tento časový úsek dosáhnout, a předem se také dojedná odměna. V práci interim manažera neexistují výmluvy typu: myslela jsem..., předpokládal jsem..., poslal jsem e-mail... Platí ho za výsledky. A ty závisejí na schopnostech, ale u interim manažerů především na zkušenostech. V České asociaci interim managementu mají i takovou vnitřní hranici - dobrý interim manažer nemůže mít méně než 40 let, i když existují jistě výjimky.

Předností interim manažera je i flexibilita. Jsou schopni nastoupit prakticky hned, ale většinou zvládá širší škálu manažerských úkolů a umí poměrně rychle odhalit, čemu je potřeba věnovat největší úsilí.

Přítomnost člověka "zvenčí", nezávislého a zkušeného manažera, každopádně přináší nový pohled a dá firmě zpětnou vazbu přímo z trhu. Výsledkem činnosti interim manažera pak není jen vykonání určité práce. Během své mise ve firmě předává svým spolupracovníkům, ale i majitelům firmy, bohaté znalosti a zkušenosti tak, aby firma byla i po jeho odchodu životaschopná a mohla se dále samostatně rozvíjet.

Specializace

Nastavování procesů ve firmě

Nastavování obchodních modelů

Management změny

Projektové řízení

Personální poradenství a nábor

Restrukturalizace a krizové řízení

(restart firmy)

Obecný management

Spolupráce úseků

Obchod a distribuce

a další kompetence k řízení firmy

Rizika spojená s podnikání existovala vždy a není žádnou ostudou si nechat pomoct od odborníka. Pro více informací nám zavolejte nebo napište.