Investování do nemovitostí

Dluhopisové emise jsou zajímavou investiční příležitostí, která přináší pevný výnos na určitou dobu a je podložená výnosy z nemovitostí, ať už se jedná o rezidenční bydlení či administrativní budovy. Dluhopisy představují jednoduchou investiční příležitost pro ty, kteří umí nést investiční riziko dluhopisu a nechtějí podstupovat zvýšené tržní riziko spojené s např. investicemi do akciových fondů. 


Pro bližší informace kontaktujte svého konzultanta