Společensky odpovědné investování

Společensky odpovědné investování (SRI - Social Responsible Investing) představuje investice do firem a jejich cenných papírů, které dodržují základní myšlenky společenské odpovědnosti firem, které kromě zisku myslí také na oblast ekologickou, sociální a etickou.

Stále více investorů hledá možnosti, které pomohou nejen k růstu jejich aktiv, ale v určitém ohledu také prospějí společnosti. Jsou to investice, které se zabývají využitím energie, řeší problémy s odpady a znečištěním, ochranu přírodních zdrojů a zacházení se zvířaty.

SRI investice jsou v současné době zastoupeny hlavně na finančních trzích v západní Evropě či Severní Americe, ale postupně se začínají dostávat i do České republiky.

Po rozkliknutí odkazů, se dozvíte více informací o daných investičních příležitostech.