Společensky odpovědné investování

Společensky odpovědné investování (SRI - Social Responsible Investing) představuje investice do firem a jejich cenných papírů, které dodržují základní myšlenky společenské odpovědnosti firem, které kromě zisku myslí také na oblast ekologickou, sociální a etickou.

Stále více investorů hledá možnosti, které pomohou nejen k růstu jejich aktiv, ale v určitém ohledu také prospějí společnosti. Jsou to investice, které se zabývají využitím energie, řeší problémy s odpady a znečištěním, ochranu přírodních zdrojů a zacházení se zvířaty.

SRI investice jsou v současné době zastoupeny hlavně na finančních trzích v západní Evropě či Severní Americe, ale postupně se začínají dostávat i do České republiky.

Aktuální témata:

  • Rok 2018 byl nejteplejším rokem za 244letou historii měření. Rok 2019 pak druhý nejteplejší.
  • 6 tis. obcí bylo kvůli nedostatku vody zařazeno do programu suchá obec. Nošení vody z cisteren je zde běžná denní rutina.
  • Zadržovací kapacita vody je na 50%, v krajině chybí 5 miliard kubíků vody.
  • Škody v lesích v roce 2019 způsobené suchem a následně kůrovcovou kalamitou dosáhnou 30 miliard korun.
  • V r. 2018 bylo v ČR vyprodukováno 3,7 mil. tun komunálního odpadu. Oproti r. 2017 se produkce odpadů zvýšila o 2,5%.

Investování do nemovitostí

Dluhopisové emise jsou zajímavou investiční příležitostí, která přináší pevný výnos na určitou dobu a je podložená výnosy z nemovitostí, ať už se jedná o rezidenční bydlení či administrativní budovy. Dluhopisy představují jednoduchou investiční příležitost pro ty, kteří umí nést investiční riziko dluhopisu a nechtějí podstupovat zvýšené tržní riziko spojené s např. investicemi do akciových fondů.  


Pro bližší informace kontaktujte svého konzultanta