Investiční příležitosti

Po kliknutí na jednotlivé obrázky, se níže dozvíte více informací o dané oblasti a 
konkrétních investičních společnostech. 

Společensky odpovědné investování

Představuje investice do firem a jejich cenných papírů, které dodržují základní myšlenky společenské odpovědnosti firem, které kromě zisku myslí také na oblast ekologickou, sociální a etickou.

Konkrétní informací o investičních příležitostech po rozkliknutí dané společnosti:

> Energy financial group a.s.

> Wero Holding a.s.

Investování do nemovitostí

Anticyklické investování