Jsme v tom s nimi...

Domov pro stromy

Rozhodli jsme se na Vánoce obdarovat naše klienty něčím neobvyklým. A proto jsme díky našim klientům zasadili 75 stromů na území ČR. Klienti od nás obdrželi jako symbol zasazeného stromu náramek a certifikát. 

Výsadba stromů je samozřejmě plánována tak, aby se nejednalo o monokulturní lesy a byla zachována přirozená biodiverzita pro nás všechny. Lesy budeme mít pestřejší a stabilnější. Spolu s nimi přežijí celá společenství zvířat i rostlin. Život v lese bude opět vyvážený.

Společně vracíme život zpět tam, kam patří. Do našich lesů.

Veselé Vánoce a děkujeme, že můžeme. ❤

www.homefortrees.com

Socionika

Podporujeme projekty, které nám dávají smysl a jedním z nich je Socionika - typologie osobnosti navazující na výzkumy Karla Gustava Junga. Je to metoda, díky které můžete poznat své slabé a silné stránky a pochopit, proč jednáte tak jak jednáte.

Existuje 16 různých typů ve společnosti, z nichž každý má jedinečnou funkci. Jsou pojmenovány podle významných lidí či literárních postav a svým charakterem a vystupováním nejlépe vystihují daný typ. 

Otypovaný člověk ví, jaké má slabé a silné stránky, takže mu to pomůže nejen v zaměstnání a týmu spolupracovníků, ale také pochopí, proč mu některé aktivity jdou více a některé méně. 

www.socion.cz

Ježíškova vnoučata

Naše vánoční přání bylo udělat si radost a mít z toho zážitek. Materiální dárky rok od roku více vynecháváme, protože nám prostě dělají méně radosti. Měníme to za zážitky, které jak říkala moje babička.."ti nikdo nevezme". Proto jsem si pro "sebe" vybrala dva dárky.

Paní Anně z domova seniorů František v Náměšti na Hané jsme dojeli uvařit mořské menu. Prý chtěla celý život zkusit tu chuť. Udělali jsme s manželem top čtyřchodové menu a měli radost, že můžeme ❤ Paní Anna s námi vydržela celé 3 hodiny a dle sestřiček, prý tak dlouho ještě nikde nevydržela... chápeme to tak, že se nám program povedl.

Paní Ludmila z domova seniorů ve Žďáru nad Sázavou si přála slyšet něco jiného než dechovku a napsala si o koncert moderní popové hudby. Domluvila jsem se s kluky z kapely Jon Wate, kteří byli fantastičtí. Paní Ludmila plakala radostí ještě i na pokoji...a mnoho lidí si hudbu v domově seniorů užilo, a i na tanec došlo.

Děkujeme Ježíškova vnoučata, že můžeme být součástí. Veselé Vánoce všem dobrým duším na světě.  ❤                       

www.jeziskovavnoucata.cz