5 důvodů, proč mít zelené investice v portfoliu

04.12.2020

Téma zelených investic je dnes stejně zajímavé jako témata technologická, kde prim hraje Tesla či kryptoměny. Nejen jejich zajímavé výnosy, ale i společenský přesah je totiž to, co klienty hřeje u srdce, když investují s vědomím, že jejich kapitál chrání životní prostředí a pomáhá dávat svět zase do pořádku.

Pokud si ještě nejste jistí, zda byste měli do svého portfolia zařadit zelené investice, možná vás zaujme následující 5 důvodů:

1. Nízké riziko

Zelené investice, jako každá investice, s sebou mohou nést určité riziko, ale nelze je považovat za vysoce rizikové. Právě letošní krize ukázala, že tvrzení, že eko-projekty jsou proti recesím více méně zcela resistentní, mají v sobě mnohem více pravdy než marketingu. S postupem let navíc poptávka po obnovitelné energii neustále roste. Zelené investice tak mohou být zajímavou volbou diverzifikace vašeho portfolia do zcela nové oblasti.

2. Zelené investice ve všech segmentech

Pod pojmem zelené investice se neskrývá pouze investice do větrné či solární elektrárny. Kromě energetiky či vody sem patří i byznysy, jež se zabývají technologiemi pro snižování emisí a znečištění životního prostředí, ekologickými pohony pro logistickou přepravu, ekologickým zpracováním odpadů či organickým zemědělstvím.

3. Win-Win řešení

Zelené investice jsou o vkládání vašich peněz za účelem zhodnocení do projektů, jejichž cílem je životnímu prostředí pomoci, nikoliv ho poškozovat. Takové rozhodnutí proto nepochybně přispěje i k reputaci vás či vaší společnosti. Mimo jiné stav životního prostředí je dnes prakticky globální problém. Investováním do jeho záchrany a pozitivní změny investujete i do pozitivní budoucnosti pro váš byznys i vaši rodinu.

4. Lokální investice

U zelených investic máte možnost zaměřením se na lokální problémy v místě, kde žijete. Možnost investovat do zlepšení životního prostředí či produkce zelené energie ve vašem okolí nebo v České republice působí úplně jinak, než investovat do něčeho podobného na druhém konci světa. I proto se ve firmě Reissig holding zaměřujeme na české firmy.

5. Pro investiční matadory jako samozřejmost

Obnovitelné zdroje energie (OZE), o kterých jsme se zmiňovali v jednom z minulých příspěvků, se aktuálně stále nacházejí na počátku své globální expanze. Společnost nakonec dospěje do stavu, kdy bude chtě nechtě nucena vyrábět naprostou většinu své energie díky OZE. V té době vám však vaše dlouhodobé investice budou už dávno vynášet zajímavé zhodnocení. Zelené investice jsou sice relativně mladé a jde převážně o projekty z tohoto století, nicméně jejich růst je exponenciální a v dalších letech by měl nadále akcelerovat. V letošním roce navíc poprvé dostaly šanci ukázat svou