Biometan má zelenou

08.09.2020

Pro dosažení uhlíkové neutrality počítá Národní akční plán čisté mobility s podporou různých nízkouhlíkových alternativních paliv. V tomto mixu hraje důležitou roli biometan jako náhrada zemního plynu, protože má výrazně nižší emise skleníkových plynů než fosilní CNG. Na podporu přeměny bioplynu na biometan MPO ve výzvě pro Nízkouhlíkové technologie aktuálně vyčlenilo 100 miliónů korun.

V celé EU je v provozu 730 biometanových stanic, které ročně vyrobí zhruba 2 miliardy krychlových metrů plynu. V Česku je zatím jedna jediná stanice produkující biometan v objemu 1,3 milionu kubíků plynu za rok. Přitom u nás máme 574 bioplynových stanic, které zatím jen spalují surový bioplyn v kogeneračních jednotkách na výrobu tepla a elektřiny. Podle Komory obnovitelných zdrojů by reálně mohly produkovat okolo 750 milionů krychlových metrů biometanu ročně, což by nahradilo zhruba 9 procent celorepublikové spotřeby zemního plynu.

Biometan se vyplatí a má budoucnost

Pokud se biometan použije jako palivo do motoru, je jeho ekonomický výnos přibližně o čtvrtinu vyšší, než když se ze surového bioplynu vyrábí elektřina a teplo. To platí při dnešních cenách pohonných hmot, které budou jistě růst. A rozvoj vozidel na CNG garantuje ohromný tržní potenciál. Na zemní plyn jezdí v Evropě již téměř 1,3 milionů vozidel, které obsluhuje přes 4100 čerpacích stanic. V České republice je nyní provozováno asi 26 tisíc vozidel na zemní plyn a jejich počet rychle roste. Také síť plnicích stanic se rozvíjí. V provozu jich je 210, dalších 13 je ve výstavbě a do roku 2030 by jich mělo být na 400. Tou dobou by u nás na zemní plyn mělo jezdit zhruba 55 tisíc vozidel se spotřebou maximálně 200 milionů metrů krychlových plynu. Česká republika má tedy více jak trojnásobný potenciál výroby biometanu, který by mohl zemní plyn v dopravě zcela nahradit. "Věříme, že biometan v dopravě najde velké uplatnění. Uhlíková stopa životního cyklu elektromobilu je daleko vyšší než u automobilu poháněného BioCNG. Stačí jen směřovat investice rozumným směrem do výroby biometanu a můžeme dosáhnout výrazného snížení emisí i bez dotací," hodnotí optimisticky Ivan Šafránek současný trend podpory výroby biometanu ve světě i u nás.


Zdroj: www.energyhub.eu