Biometan palivo budoucnosti

01.09.2020

Biometanem obohacený zemní plyn je emisně čistou variantou CNG, která při spalování uvolňuje do ovzduší až o 80% méně emisí oxidu uhličitého oproti benzinu či naftě a plní tak i nejpřísnější limity čisté mobility. 

"Biometan je plnohodnotnou alternativou k elektromobilitě, ale při výrazně nižších vstupních nákladech. Je stejně obnovitelný jako elektřina vyráběná ze slunce či z větru a nevyžaduje žádné dodatečné úpravy motorů. Jeho velkou výhodou je bezproblémové vtláčení do plynárenské infrastruktury i do vozidel na CNG," uvedl Zdeněk Kaplan z CEO innogy Energo a dodal: "Biometan patří mezi paliva budoucnosti. V porovnání s ostatními konvenčními biopalivy má nejnižší emise skleníkových plynů i nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu, zejména je-li vyráběný z biologicky rozložitelného odpadu."

Biometan obdobné kvality lze samozřejmě vyrobit i z vstupní biomasy zemědělských bioplynových stanic.

Pro innogy vyrábí biometan firma ECR Rapotín, která patří do holdingu Energy financial group. Využívá k tomu moderní technologii s osvědčením od Mezinárodního systému certifikace biomasy a biopaliv (ISCC EU). Po vtlačení do distribuční soustavy tak může být biometan spotřebován kdekoli a využít jej lze jak pro provoz energetického zařízení, tak v dopravě.

"Možnost uložení biometanu v distribuční soustavě a spotřebě na kterémkoliv připojeném místě znamená jeho velkou výhodu. Také proto je vnímaný jako součást řešení mnoha problémů najednou, ať už jde o energetické využití odpadu, snižování emisní zátěže ovzduší v dopravě nebo redukci emisí oxidu uhličitého v energetickém mixu paliv," říká Martin Vrtiška, obchodní ředitel Energy financial group.

Podle rozsáhlé studie týkající se bilance skleníkových plynů za celý životní cyklus vozu, kterou v loňském roce nechala vypracovat Mezinárodní automobilová federace (FIA), jsou auta s pohonem na CNG šetrnější než elektromobily. Vozy na CNG jsou oproti elektromobilům levnější, jednodušší a mají menší nároky na dobíjecí infrastrukturu.

Z roční produkce 100 tisíc tun bioodpadu v Praze lze v biometanové stanici vyrobit biometan o objemu 7,8 milionu m3, který poskytne až 78 gigawatthodin (GWh) energie. Dost pro celoroční provoz celého vozového parku Pražských služeb (čítajícího 147 osobních a 573 nákladních vozidel) a pohon 63 městských autobusů.


Zdroj: www.energie21.cz