Budoucnost vidíme v cirkulárním systému, říká Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy Financial Group

06.10.2020

Uhelná komise stále jedná o postupu odklonu od uhlí. Čím ale tento nejvyužívanější zdroj energie v ČR nejlépe nahradit?

Nejvíce se hovoří o jaderné energii, ta má ale podle mě řadu nevýhod z hlediska environmentálního, ekonomického i strategického. Máme velké rezervy ve využití obnovitelných zdrojů (OZE) fungujících v cirkulárním systému, zejména v energetickém využití biologicky rozložitelného odpadu (BRO). Ideálním modelem jsou projekty, které dokážou zužitkovat bioodpad středně velkého města. Odpadářská bioplynka dokáže zajistit levné teplo, elektřinu a zemní plyn (biometan) pro všechny jeho obyvatele. Podobně funguje například naše bioplynová stanice EFG Rapotín BPS.

Podle analýzy ministerstva průmyslu a obchodu se na hrubé konečné spotřebě energií za rok 2018 podílely OZE z 15,2 procenta. Jaké očekáváte výsledky za období 2019 a 2020?

Myslím, že v následujících letech se bude kvůli klimatickým závazkům České republiky procento zvyšovat, ale vzhledem k našemu energetickému mixu a politickému postoji k OZE spíše mírně. Podle Národního energeticko-klimatického plánu má ČR zvýšit do roku 2030 podíl OZE na celkové spotřebě na 22 procent, což je stále málo, EU cílí na 32 procent. K naplnění závazku může přispět klesající cena technologií a rostoucí množství producentů zelené energie a jejích dodavatelů. Také my brzy poskytneme prostřednictvím společnosti EFG Green energy zákazníkům zelenou energii z našich výroben.

Mezi českými investory se hovoří o sociálně odpovědném investování (ESG). Může přispět k dosažení závazku Green New Deal či využívání obnovitelných zdrojů energie?

Do portfolia ESG spadají společnosti s důrazem na ekologické, sociální a etické podnikání i udržitelnost, což přímo souvisí s dosažením závazku a s nárůstem investic do projektů OZE. Zájem u nás roste a profesionální i drobní investoři vidí v ESG velký potenciál. Také proto jsme vytvořili portál Esg-investice.cz, kam si mohou například investoři a poradci chodit pro cenné informace.


Zdroj: www.archiv.ihned.cz