Cíle pro rok 2021

18.01.2021

EFG Rapotín BPS

Na konci roku 2020 jsme v EFG Rapotín BPS zahájili průzkum trhu s cílem najít vhodnou technologii ke zpracování směsného komunálního odpadu. Díky možnostem rozšíření technologie v areálu na nedostatečně využitém pozemku bývalých rapotínských skláren přitom plánujeme další rozvoj tohoto projektu.

EFG Vyškov BPS

V letošním roce budou v rámci naší nové BPS u Brna probíhat projektové práce s cílem navýšení její kapacity zpracování odpadu. Dalším krokem by pak měla být výroba biometanu podobně jako v EFG Rapotín BPS, kterou začínáme již nyní plánovat. Spuštěna by mohla být v příštích několika letech.

MOSTEK energo

Pro MOSTEK energo plánujeme investice do projektů přidružené sušárny a peletárny s cílem využití tepla generovaného elektrárnou. Plánovaná investice do projektu je ve výši 90 mil. Kč, přičemž předpokládaná EBITDA projektu je 25 milionů korun. 

EFG Green energy

K začátku roku 2021 jsme spustili také nový projekt EFG Green energy, který má potenciál přinést skupině EFG výrazné zisky a jehož prostřednictvím nabízíme naši elektřinu a plyn z obnovitelných zdrojů přímo koncovým zákazníkům. Naši zelenou elektřinu přitom vyrábíme ve vlastních provozech EFG, a proto je ve srovnání s konkurencí cenově dostupnější.

Tomáš Voltr
Místopředseda představenstva