Evropská komise navrhuje zvýšit cíle ve snižování emisí skleníkových plynů na 55% do roku 2030

05.10.2020

Dnes předsedkyně Evropské komise zveřejnila očekávaný návrh na zvýšení celoevropského cíle pro snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 na alespoň 55%. Rychlejší tempo snižování emisí také urychlí rozvoj obnovitelných zdrojů. Jen v dodávkách elektřiny bude do deseti let zelená složka tvořit až 65%. Pokud by návrh vyšel v platnost, pro Česko to znamená nutnou aktualizaci klimatického plánu, a to zejména v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů. Asociace z oblasti moderní energetiky se shodují, že Česko může zvládnout navýšení podílu obnovitelných zdrojů a efektivně tak snížit emise, pokud správně využije prostředky z Evropské unie, které do Česka míří. 

"Česko může přispět k evropské ochraně klimatu, pokud naše vláda přestane ignorovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Již dnes nabízí výstavba solárních a větrných elektráren ekonomicky nejefektivnější náhradu fosilních paliv. Pro rozvoj zelené energetiky můžeme navíc smysluplně využít stovky miliard, které získá Česko z Evropy v rámci programů na oživení ekonomiky zasažené koronavirem nebo na podporu realizace Zelené dohody pro Evropu," upřesňuje české souvislosti dnešního rozhodnutí programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. "Investice do nových obnovitelných zdrojů pomohou české ekonomice a vytvoří nová pracovní místa například v regionech, ve kterých dojde postupně k útlumu těžby uhlí. Další řešení z oblasti moderní energetiky pak podpoří nástup inovací do české ekonomiky. Jde zejména o akumulaci energie nebo elektromobilitu," dodává Martin Sedlák.

S návrhem Evropské komise ještě budou muset souhlasit členské státy a Evropský parlament, který o tom bude hlasovat v říjnu. Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu už minulý týden podpořil dokonce ještě vyšší ambice (60% snížení). Do evropské legislativy by se nový cíl promítl až v půlce příštího roku. Drtivá většina členských států se kloní k podpoře 55% emisního cíle.

Vyšší cíle, to je i víc peněz pro transformaci české energetiky

Česko počítá se zvýšením podílu obnovitelných zdrojů na 22% do roku 2030 jako příspěvkem našeho řešení pro snižování emisí v Evropě. Jde přitom o jeden z nejnižších závazků mezi členskými státy EU. Český energetický plán přitom sází zejména na rozvoj obnovitelných zdrojů v teplárenství a dopravě. Nevyužitý potenciál nabízí výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. Právě zde je největší potenciál k navýšení našeho závazku podle očekávané aktualizace celoevropského cíle.

Pomoct mají peníze z evropských fondů: jen z Modernizačního fondu to má být 12 miliard korun ročně, 91 miliard korun je připravených ve Fondu spravedlivé transformace. Další desítky miliard korun na podporu zelených investic získá Česko v rámci evropské podpory na oživení ekonomiky. Pokud bychom během tohoto desetiletí zvýšili podíl obnovitelných zdrojů zejména investicemi do výroben elektrické energie - tedy solárních a větrných elektráren - přinese to růst HDP ve výši 7% a vznik více než 30 tisíc pracovních míst.

Ekonomický potenciál obnovitelných zdrojů může vést k výstavbě více než 5 000 MW solárních elektráren na střechách budov (obytných i průmyslových) či na průmyslově znečištěných lokalitách (bývalé skládky, plochy po těžbě, další typy brownfieldů). Dvě třetiny ekonomických investic do fotovoltaiky zůstávají v ČR v podobě projekčních stavebních prací, výroby konstrukcí nebo vývoje akumulačních systémů. Lze uvažovat také o výstavbě více než 1000 MW větrných turbín. Výhodou větrné energetiky jsou domácí producenti tubusů a gondol pro větrné elektrárny, ale i převodovek a hřídelí. Ideálním opatřením na podporu nové výstavby nových obnovitelných zdrojů je vhodně nakombinovaný mix investičních podpor a technologicky neutrálních aukcí.

Svaz moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost zvýšení evropských cílů vítají. Na pozitivní vliv obnovitelných zdrojů energie nejen na klima, ale i na člověka a jeho ekonomiku dlouhodobě upozorňují. O nesčetných benefitech obnovitelných zdrojů energie konečně psal i předseda vlády Andrej Babiš ve své knize O čem sním, když náhodou spím: "Počítá se se zastřešením parkovacích míst solárními panely, které vyrobí elektřinu a ještě v létě chrání vozy před sluncem. Fotovoltaické panely na každé střeše už jsou běžné, sluneční energii ale dovedou zachycovat i střešní krytiny a speciální fólie na oknech. (...) Větší solární elektrárny by se zase daly úspěšně stavět v bývalých průmyslových a těžebních lokalitách, pro které zatím nemáme jiné využití," napsal premiér. 


Zdroj: www.cz.energyhub.eu