Evropský parlament tento týden schválil novelu směrnice o pitné vodě. Prahové hodnoty pro určité kontaminující látky se zpřísní.

11.01.2021

Lepší voda pro všechny

Evropská komise usuzuje, že nižší spotřeba balené vody by mohla evropským domácnostem ušetřit více než 600 milionů eur ročně. "Pokud se zvýší důvěra ve vodu z vodovodu, mohla by se snížit i produkce plastového odpadu z balené vody, což by snížilo i množství odpadů končících v mořích a oceánech. Použité plastové lahve jsou jedním z nejproblematičtějších plastových předmětů na jedno použití na evropských plážích," vysvětluje Komise. Podle EU budou díky lepšímu hospodaření s pitnou vodou členské státy moci zabránit zbytečnému plýtvání s vodou. A přispějí i ke snížení uhlíkové stopy.

Proto v úterý parlament schválil dohodu s členskými státy o nové směrnici o pitné vodě. Směrnice by měla zajistit lepší přístup ke kvalitní vodě z vodovodu. Nová pravidla byla navržena tak, aby se kvalitní kohoutková voda stala dobře dostupnou v celé Evropské unii. Směrnice tak reaguje na požadavky více než 1,8 milionu Evropanů, kteří podepsali vůbec první evropskou občanskou iniciativu "Right2Water". Iniciativa se domáhá toho, aby se zlepšil přístup k bezpečné pitné vodě.

Členské státy by měly zajistit bezplatné zásobování vodou ve veřejných budovách, a podpořit restaurace, jídelny a stravovací služby, které by zákazníkům dávali vodu zdarma nebo jen za servisní poplatek. Rovněž by měly přijmout opatření, která zlepší přístup k vodě pro "zranitelné" skupiny, jakými jsou uprchlíci, migranti, lidé bez domova a národnostní menšiny.

Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz