Informace od analytika ČMN

08.09.2020

Obsazenost

  • Obsazenost nemovitostí v portfoliu Skupiny ČMN je 99%
  • Obsazenost nemovitostí v portfoliu fondu NEMO je 98%

Potenciál do budoucna

  • Skupina Českomoravská Nemovitostní (ČMN) se tak jako v minulosti bude soustředit na kvalitní, stabilní nemovitostní projekty, které jsou ideálně plně obsazené a tedy ode dne nákupu generují peněžní toky. Portfolio skupiny je i v současné době velmi diverzifikované jak z pohledu nájemníků, tak z pohledu financování. Jako nejvíce přehlížený vrchol investičního trojúhelníku vnímáme likviditu, která je vedle výnosu a rizika extrémně důležitá. I z toho důvodu se skupina soustředíme na větší města a prémiové projekty. Obecně je v plánu soustředit se spíše na menší projekty a dále diverzifikovat, i když samozřejmě pokud se objeví větší projekt za dobrou cenu, tak o něj můžeme usilovat.

Vliv COVID-19

  • COVID-19 měl dopad na celou ekonomiku, ale vzhledem k dlouhodobým nájemním smlouvám a kvalitním nájemcům byl dopad pandemie minimální. V podstatě se jednalo jen o restauraci, která sídlí v kancelářské budově. Co se týče práce z domova a dalších činností, tak z dlouhodobého pohledu věříme, že nebude mít COVID velký efekt. O práci z domova a ušetření za kancelářské prostory se snažily firmy již dávno. Šlo zejména o technologické giganty jako IBM nebo Yahoo. Obě firmy však po několika měsících tohoto experimentu došly k závěru, že práce z domova jednoduše nefunguje. Co se týče individuálních úkolů, tak v určitých případech je možné dosáhnout podobné efektivity zaměstnanců jako v kanceláři, ale co se týče jakýchkoliv úkolů, kde je potřeba spolupráce, tak se jednalo o propadák. Jako důvody se uváděly nonverbální komunikace, důvěra, chuť spolupracovat a další faktory. Jednoduše řešeno jsou lidé tvorem sociálním a pouze v domácím prostředí degradují.

   Michal Šperka, CFA |Head of Finance