Obchodní manažer EFG David Lundák: „Sázka na zelenou energii se letos vyplácí i na úkor ropy“

04.12.2020

Na letošní vývoj ESG investování uprostřed pandemie a předpoklady do dalších let jsme se ptali přímo odborníka na slovo vzatého, obchodníka s ESG dluhopisy a obchodního manažera společnosti Energy financial group Davida Lundáka.

Zájem o ESG investice navzdory pandemii roste. V letech 2013-2017 se objem "zeleného" trhu zvýšil hned pětinásobně a jen loni do evropských ESG fondů přibyl kapitál ve výši téměř 120 mld. €.

Investiční skupina EFG na začátku listopadu oznámila emisi dluhopisů v hodnotě 350 milionů Kč, jejichž účelem je získané prostředky investovat do dvou strategických projektů v oblasti energetického zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Nabízí dnes poradci "zelené dluhopisy"? A mají o ně klienti zájem? Dozvíte se přímo z rozhovoru.

---

Svět investic má za sebou poměrně turbulentní rok protkaný pandemií a s tím spojenou recesí. Jak si s ním poradily ESG investice? Naplnily svůj potenciál zvládat ekonomický propad lépe než tradiční segmenty?

EU se rozhodla krizi využít ku prospěchu zelených investic do obnovy po pademii a na ESG sektoru se to pozitivně odráží. Aktuální krize má na ESG investice minimální dopad. Takzvané odpovědné fondy se během výprodeje propadly zhruba o 5 %, zatímco tradiční cca o 14 %. Například sázka na zelenou energii vynesla mnohdy výše než do společností investující do ropy.

Existuje nějaký odhad, kolik financí půjde v dalších letech do sektoru ESG investic?

Podle odhadů PwC by celková hodnota aktiv v rámci společensky udržitelného investování měla během následujících pěti let v Evropě dosáhnout 7,6 miliardy euro. To znamená, že jejich podíl v evropském sektoru investičních fondů by měl vzrůst z aktuálních 15 na 57 %.

Pozoroval jste nějaké zásadní změny konkrétně na trhu s dluhopisy, kde se pohybujete? O ESG se stále víc hovoří jako o jednom z velkých investičních trendů pro budoucí roky - pozorujete již nyní růst poptávky?

Změny pozorujeme už od minulého roku, kdy investoři začali vyžadovat diverzifikaci svých investic. Ze zkušenosti vím, že dluhopisový trh tvoří primárně segment nemovitostí. Většina investorů vnímala investice jako garantované, ale přeci jen v posledních třech letech z médií zaznamenali, že se očekává splasknutí bubliny realitního trhu. Krize potvrdila jeho slabiny a investoři počítali velké ztráty. Proto začali hledat další možnosti investice typu ESG. Je to nastupující trend a očekáváme jeho nárůst. Ještě loni vkládali klienti do našich dluhopisů zhruba 10-20 % svých finančních prostředku, letos už je to spíše 50 % a více.

Pokud můžete mluvit z vlastní praxe - jak dnes zhruba vypadá typický člověk, který má zájem o investování do zelených či ESG aktiv? Jsou to převážně mladí lidé a retailoví investoři, nebo pozorujete růst zájmu i u řekněme starších a institucionálních investorů?

V současně době přibývá investorů ze všech jmenovaných kategorií. Například naše dluhopisy EFG do energetického sektoru chápe převážná část klientů jako méně rizikový typ investice, který navíc může přinášet dobrý zisk. Hodně z investorů dbá na ekologii, vědí, že stávající způsob drancování přírody je neudržitelný a chtějí pomoct mladším generacím od závislosti na fosilních zdrojích. Daleko více z nich dnes dbá na dopady svých investovaných prostředků.

A jak to dnes vypadá na druhé straně u investičních poradců? Jsme už nyní ve stavu, kdy každý lepší poradce dokáže svým klientům nabídnout například i zajímavá tuzemská aktiva ze segmentu ESG, nebo je u nás zatím příliš malá nabídka? Nabídka investic typu ESG se totiž zatím moc nerozšiřuje.

Poradci často nepřidávají do portfolia nové dluhopisové nástroje, v poslední dekádě nejčastěji využívali nemovitostní dluhopisy jako konzervativní a stabilní typ investic. Ti, kteří nabízí investice s většími výnosy, často využívají bitcoin nebo jiné kryptospekulace, ale neuvědomují si, že to může znamenat velké ztráty pro ně samotné i jejich klienty. Na trhu zatím vnímám tři velké poradenské skupiny emitující dluhopisy v rámci segmentu ESG, z čehož dvě mají svá aktiva v zahraničí. Krizi ustály, byť v řadách investorů vzhledem k zavřeným hranicím panovala velká nervozita.

Jak vidíte expanzi této nabídky do dalších let? Půjde již brzy o esenciální segment, bez kterého se žádný poradce či obchodník s dluhopisy ve své nabídce zkrátka neobejde?

Věřím, že se v rámci nabídky podaří obdobný nárůst jako u nemovitostí od roku 2010. ESG investice vnímám jako trend příští dekády. ČR by měla z Fondu pro spravedlivou transformaci, který EU vyčlenila pro regiony závislé na uhelném průmyslu, v letech 2021-2027 načerpat až 14,6 miliard Kč, čehož jistě využije mnoho tuzemských investorů. Tlak ze strany klientů tak bude nutit poradce zajímat se o další alternativní investice.

Jak důležitá je podle vás u podobných investičních příležitostí maximální transparentnost ze strany eminenta? Respektive, mají dnes investoři do ESG zájem i o velmi detailní informace ohledně toho, na co bude jejich kapitál použit?

Když klient projeví zájem, samozřejmě dostane detailní informace k projektu v sídle emitenta.Část majitelů dluhopisů EFG například takto navštívila naši stanici v Rapotíně, kde z biologicky rozložitelných odpadů vytváříme elektrickou energii, teplo a plyn. Veškeré informace jsou transparentní, zvláště v této době, v níž každou chvíli investoři naráží na tzv. greenwashing, kdy jsou "zelené" dluhopisy vydávány sice s dobrým záměrem, ale slouží zejména k vylákání peněz důvěřivých investorů.


Zdroj: www.warengo.com