Proč (ne)třídit odpad. Fakta, která ještě neznáte

04.12.2020
  • Jedna recyklovaná plastová láhev ušetří tolik energie, kolik potřebuje 60 wattová žárovka na 3 hod. svícení.
  • Na jednu tunu novin padne asi 24 stromů.
  • Jedna recyklovaná konzerva znamená takovou energetickou úsporu, na kterou by mohla hrát televize celé 3 hodin.
  • Odhaduje se, že lidé celosvětově používají asi 1 trilion plastových tašek, což odpovídá 100 milionům barelů ropy.
  • Přes 11 milionů tun oblečení, které by bylo možné recyklovat, končí na skládkách. To odpovídá asi 70 miliardám triček.
  • Cigaretové filtry se rozkládají až 12 let.
  • Hygienické tampony se rozloží až za 800 let.
  • V popelnicích končí až 50% odpadu, který by mohl být kompostovaný a znovu navrácený do koloběhu. Jde například o kuchyňské zbytky, slupky nebo odřezky zeleniny, které patří do hnědé popelnice.
  • Z roční produkce 100 tisíc tun bioodpadu v Praze lze v biometanové stanici vyrobit biometan o objemu 7,8 milionů m3, který poskytne až 78 GWh energie = celoroční provoz celého vozového parku Pražských služeb (čítajícího 147 osobních a 573 nákladních vozidel) a pohon 63 městských autobusů.


Zdroj: www.siegl.cz