ŠKODA AUTO a ČPS podpoří rozvoj LNG v nákladní silniční dopravě

17.11.2020

Společnost ŠKODA AUTO jako první zareagovala na výzvu Českého plynárenského svazu (ČPS) k širšímu využívání vozidel na zkapalněný zemní plyn (LNG) v nákladní silniční dopravě. Největší tuzemská automobilka bude aktivně motivovat a do využívání LNG zapojovat své subdodavatele. ČPS naproti tomu podpoří výstavbu nových LNG plnicích stanic nebo zajistí školení řidičů. Oba subjekty se spojí při představování LNG jako bezpečné, ekologické a ekonomické alternativy k naftě a benzínu. Společně budou také usilovat o zavedení státní podpory, zejména v oblasti pořízení a provozu nákladních vozidel na LNG. 

"Jsme přesvědčeni, že LNG bude hrát klíčovou roli při dosažení environmentálních cílů České republiky do roku 2025 respektive 2030 v oblasti snižování emisí. Velmi si vážíme přístupu společnosti ŠKODA AUTO, která se rozhodla s námi přispět k rozvoji trhu s LNG v nákladní silniční dopravě. Jde tak příkladem ostatním podnikům, které využívají služeb nákladní dopravy," uvedl Martin Slabý, předseda Rady ČPS, při podpisu memoranda o spolupráci a dodal: "Společně chceme ukázat, jak mohou firmy při výběrových řízeních na své dopravce či obecně při uzavírání smluvní spolupráce s dopravci zohlednit ekologický aspekt v podobě využívání LNG." 

Dopravci dnes nejsou nijak motivováni k nákupu nákladních vozidel na LNG. Cena jejich pořízení je až o třicet procent vyšší oproti vozidlům na klasická paliva, chybí plnicí infrastruktura. Přes veškerou snahu může být aktivita komerčního sektoru v počáteční fázi životaschopná jen s podporou státu. Proto se ČPS se ŠKODA AUTO shodují na tom, že role státu a vytvoření stabilního a transparentního rámce pro podporu a rozvoj LNG v silniční nákladní dopravě v ČR je podmínkou úspěchu celé aktivity. 

"Jde nám o vytvoření nabídky nízkoemisní alternativy dopravních služeb, které běžně poptáváme. V rámci naší logistiky na ně postupně přejdeme a ve výběrových řízeních budeme upřednostňovat v souladu se zásadami ochrany hospodářské soutěže dopravce, kteří zavedou a budou využívat LNG. V tomto roce je motivujeme například tím, že mohou získat déletrvající smlouvy nebo rychlejší odbavení v závodě," vysvětlil David Strnad, vedoucí logistiky značky ŠKODA AUTO, a dodal: "Přechod na LNG by se tak pro české dopravce měl stát konkurenční výhodou."

Z celkových emisí v oblasti dopravy se nákladní silniční doprava podílí na produkci CO2 až 30 %. Zároveň je odpovědná za více než třetinu emisí oxidů dusíku a až 40 % prachových částic. Emise vozidel na CNG a LNG jsou oproti klasickým palivům nižší o desítky procent a jsou tak plně srovnatelné například i s elektromobily. V případě obohacení o biometan je ekologický přínos dokonce ještě výraznější.  


Zdroj: www.cgoa.cz