Trh s výkupem nesplacených pohledávek roste, říká šéf Snapcore

05.10.2020

Černá labuť v podobě koronavirové pandemie, která negativně postihla tisíce firem napříč odvětvími po celém světě, může být paradoxně unikátní investiční příležitostí. Současná situace totiž vytvořila atmosféru výhodnou pro investice do takzvaných problémových aktiv, zejména nesplácených pohledávek. Jak se situace na trzích s pohledávkami v dnešní době mění, popisuje Viktor Dokučajev, předseda představenstva společnosti Snapcore. 

Akciové trhy jsou jako na houpačce, úrokové sazby se snižují, světové ekonomiky sčítají ztráty. Jaký má koronavirus konkrétní dopad na oblasti odkupu a inkasa problémových pohledávek?

Mezinárodní banky a finanční společnosti samozřejmě předpokládají celosvětový pokles ekonomiky. A podle toho také jednají. Jedním z realizovaných kroků je i snaha zbavit se s předstihem dluhových aktiv. Svá pohledávková portfolia nabízejí k odkupu nyní už i velké finanční domy, a to za mimořádně výhodných podmínek.

Dříve tomu tak nebylo?

Doposud jsme museli pečlivě sledovat informace od věřitelů a o jednotlivá pohledávková portfolia soutěžit ve výběrových řízeních. V současnosti již banky inkasní firmy aktivně oslovují a nabízejí jim své pohledávky přímo k odkupu. Do portfolií se navíc dostávají i méně rizikové dluhy, které by za normálních podmínek banky a finanční společnosti vymáhaly samy. Výrazně také klesla cena, za niž jsou věřitelé ochotni svá problémová aktiva postoupit směrem k inkasním společnostem.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

Názorným příkladem z poslední doby může být například banka Citibank Philipines, která nám formou přímého prodeje nabídla pohledávky v nominální hodnotě 100 milionů eur. Ovšem za cenu o třicet procent nižší, než byl dosavadní standard. Zajímavou otázkou však nyní zůstává, zda budou mít inkasní firmy obecně dostatek prostředků na to, aby mohly všechny nabízené pohledávky nakupovat a vymáhat. Průměrně jde o finance s dobou splatnosti v rozmezí tří až pěti let, což přibližně odpovídá také době vymožení a inkasa pohledávky.

Jak si vedete na domácím trhu a jak jste se vypořádali se situací v Asii?

V České republice a na Slovensku je situace díky vládním opatřením pod kontrolou. Naše investice, které se týkají především odkupů pohledávek, nejsou nijak ohroženy. Stejně tak je tomu v Asii. Krátkodobě jsme krizi pocítili v Číně, kde se naše pobočka MBA Consult China, která zde vymáhá odkupy pohledávek, z důvodu karantény uzavřela na tři týdny. Zaměstnanci tedy pracovali pouze formou home office. Tato situace ale nijak neohrozila náš byznys a investice s ním spojené. V současné době se již pracuje na sto procent.

Společnost Snapcore je také zřizovatelem fondu kvalifikovaných investorů R2P invest SICAV. V čem jsou investice do tohoto fondu specifické a jak vysoké zhodnocení finančních prostředků nabízíte?

Fond byl založen v návaznosti na příležitosti, které vidíme v teritoriích Ruska a jihovýchodní Asie. Finanční trh v těchto zemích není tolik regulovaný. Této šance jsme se chopili a vznikla myšlenka založení fondu, který se zaměřuje na investování do firem podnikajících v mikrofinancích a inkasu nesplácených úvěrů. Díky tomu, že trh v těchto zemích rapidně roste, můžeme investorům nabídnout prioritní a dividendové investiční akcie, jejichž roční výnos dosahuje až 8,4 procenta.

Jakým způsobem dokážete investorům garantovat tak vysoký výnos?

Základ tvoří společnost, která dobře hospodaří s kapitálem fondu. Proto jsme za správce fondu zvolili AVANT IS, která je zároveň nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice. Profesionálně spravované úvěry a pohledávky, do kterých investujeme, představují stabilní a odhadnutelný výnos v podobě přijaté jistiny a úroku. Co se týká rizika, naše investice diverzifikujeme do více územních teritorií a riziko případné ztráty nesou držitelé výkonnostních investičních akcií, což jsme my, zakladatelé fondu. To je tedy naše garance.

Loni jste expandovali na Kypr s nabídkou spotřebitelských úvěrů. Jak zatím tento obchodní model hodnotíte?

Expanze na ostrov Kypr překonala naše očekávání. Počáteční investice se nám vyplatila a již na konci roku 2019 jsme se dostali do provozního zisku. I letos se nám daří, v současné době plníme plán na 200 procent. To znamená, že naše měsíční objemy se pohybují na úrovni 1 milionu eur oproti plánovanému objemu ve výši 500 tisíc eur za měsíc. V tomto roce proto plánujeme další expanzi na ostrov Malta a ve střednědobém horizontu se chceme zaměřit na Jordánsko a Egypt.

Jaké jsou rozdíly mezi trhy, na nichž působíte?

Více než v Česku je v Asii patrné, že se dlužníci bojí ztráty úcty v jejich komunitě. Je to vyjádřené slovy "ztráta tváře". Každý přijde o svou tvář, když se jeho blízcí dozvědí, že si na sebe vzal závazek, který není schopný splácet. Na druhé straně jsou blízcí často ochotni svému příteli pomoct.

Druhý rozdíl, co mě napadá, je, že je v Asii občas těžké dohledat dlužníka na místě uvedeném jako jeho trvalé bydliště - především ve venkovských oblastech, kam pošta chodí na centrální místo, odkud si lidé zásilky přebírají. Takže kontakt prostřednictvím pošty je tam poměrně obtížná věc. Mladí lidé si navíc často mění telefonní čísla. Pokud se nám tedy v Asii povede spojit s danou osobou, je to už 70 procent úspěchu.

Jaké jsou podnikatelské plány a obchodní vize pro tento rok?

Chceme stále zefektivňovat hospodaření našich firem, soustředit se na jejich růst a stabilitu. Letošní rok vnímám jako rok našeho fondu r2p Invest, který považuji spolu se společností Snapcore za budoucí centrum výnosů celé investiční skupiny. Dokončujeme proces úvěrové linky s J&T bankou pro naše aktivity v Rusku a rád bych se v blízké budoucnosti zaměřil i na český pohledávkový trh. Máme ale i další aktivity v rámci holdingu.

Jaké?

Třeba již zmiňovaný a velmi úspěšně se rozvíjející projekt TA Meri na Kypru, zaměřený na financování prémiových vozů na místním trhu. Mám-li být upřímný, tak dalších zajímavých nápadů a projektů v různém stádiu přípravy mám v šuplíku více.


Zdroj: www.e15.cz