Jaroslav Ďuriš: Jak se chováme k vodě? Mít nezávislý zdroj pitné vody je pro města, obce i firmy poklad.

21.11.2020

Rozhovor s generálním ředitelem Jaroslavem Ďurišem ze společnosti Wero Holding na téma vodních zdrojů.

  • Co nás donutí, abychom se lépe chovali k pitné vodě?
  • Jak je to s legislativou?
  • Je potřeba širší osvěta?

Pokud vám není toto téma lhostejné, podívejte se na video. 


Zdroj: www.weroenergy.eu