LISTOPAD

Společnost ŠKODA AUTO jako první zareagovala na výzvu Českého plynárenského svazu (ČPS) k širšímu využívání vozidel na zkapalněný zemní plyn (LNG) v nákladní silniční dopravě. Největší tuzemská automobilka bude aktivně motivovat a do využívání LNG zapojovat své subdodavatele. ČPS naproti tomu podpoří výstavbu nových LNG plnicích stanic nebo zajistí...

Důležitý je pro nás fakt, že energetika je historicky poměrně rezistentní vůči ekonomickým cyklům. Poptávka po energiích mírně kolísá a dá se očekávat, že v období zotavení ekonomiky spotřeba energií opět vzroste. Jak jsme již mohli pozorovat v období mezi první a druhou vlnou epidemie COVID-19, ceny energií rychle reagují na obnovení provozů a...

Nad Evropou a dalšími státy se kvůli současné situaci ohledně koronaviru stahují opět mračna. Ve Vyruchai Dengi však vládne více než pozitivní nálada. "Naše společnost zaznamenala v říjnu rekordní prodejní výsledky a s nimi i korespondující zisk," upozorňuje šéf úvěrové divize Petr Rasocha.

Jsou lídrem na českém trhu s biometanem, obnovitelným zemním plynem z odpadů a biopalivem druhé generace, a stále rostou. Energy Financial Group (EFG) soustředí svou investiční strategii do dvou průmyslových oblastí: udržitelné energetiky a odpadového hospodářství. "Potenciál obnovitelných zdrojů v Čechách je velký, ale musíme ho umět využít," říká...