LISTOPAD

Společnost ŠKODA AUTO jako první zareagovala na výzvu Českého plynárenského svazu (ČPS) k širšímu využívání vozidel na zkapalněný zemní plyn (LNG) v nákladní silniční dopravě. Největší tuzemská automobilka bude aktivně motivovat a do využívání LNG zapojovat své subdodavatele. ČPS naproti tomu podpoří výstavbu nových LNG plnicích stanic nebo zajistí...

Přestože investiční oblast skupiny EFG není epidemií COVID-19 významně zasažena a volatilita na světových trzích je nyní nižší než na jaře, považuji za nezbytné se opět vyjádřit k dění v naší společnosti v souvislosti s aktuální krizí.

Nad Evropou a dalšími státy se kvůli současné situaci ohledně koronaviru stahují opět mračna. Ve Vyruchai Dengi však vládne více než pozitivní nálada. "Naše společnost zaznamenala v říjnu rekordní prodejní výsledky a s nimi i korespondující zisk," upozorňuje šéf úvěrové divize Petr Rasocha.

Jsou lídrem na českém trhu s biometanem, obnovitelným zemním plynem z odpadů a biopalivem druhé generace, a stále rostou. Energy Financial Group (EFG) soustředí svou investiční strategii do dvou průmyslových oblastí: udržitelné energetiky a odpadového hospodářství. "Potenciál obnovitelných zdrojů v Čechách je velký, ale musíme ho umět využít," říká...