Partneři

ENERGY FINANCIAL GROUP a.s.

Investiční skupina zaměřená na zhodnocení kapitálu investicemi do moderních energetických projektů šetrných k životnímu prostředí, především využití odpadu.

WERO HOLDING a.s.

Holding se specializuje na energetické a provozní služby a v poslední době na pitnou vodu a výrobu dezinfekce, kdy využívají svých znalostí z čištění vod.

ČESKOMORAVSKÁ NEMOVITOSTNÍ a.s.

Společnost zaměřující se na nákup a držbu komerčních nemovitostí převážně v České republice. Cílí zejména na kancelářské budovy a na objekty v největších městech.

BICZ HOLDING a.s.

Banque Immobiliere Czech republic -  nakupují, rekonstruují, prodávají a vlastní portfolio nemovitostí. Specializující se převážně na bytové domy.

COMFORT FINANCE GROUP CFG LTD, odštěpný závod 

Firma se věnuje primárně 2 oblastem - akvizicí nemovitostí a financováním spotřebitelských a podnikatelských úvěrů. 

SNAPCORE a.s.

Společnost se soustředí na investice do úvěrů a odkupu pohledávek bankovních i nebankovních společností zejména v teritoriu střední Evropy, Ruska a Asie.