Snapcore a.s.

Společnost se zabývá odkupem pohledávek bankovních i nebankovních společností, u kterých je díky přesné evaluaci portfolia schopna také přesně určit jejich profitabilitu při následném vymáhání. Pilířem úspěchu jsou precizně vyhotovené socio-demografické průzkumy jednotlivých oblastí převážně ve Střední Evropě, Rusku, Číně a jihovýchodní Asii, kde se společnost zaměřila na tamní kreditní společnosti.

Celá skupina zaměstnává více než 3 500 lidí po celém světě. Obrat skupiny přesáhl v roce 2019 částku 50 milionů euro. Snapcore vlastnil v roce 2019 dluhová portfolia v nákupní ceně více než 100 mil. korun a jejich nominální hodnota přesahovala částku 1,5 mld. korun. 

COVID-19
Černá labuť v podobě koronavirové pandemie, která negativně postihla tisíce firem napříč odvětvími po celém světě, může být paradoxně unikátní investiční příležitostí. Zatímco některé léty ověřené mechanismy zhodnocení investic v současné době stagnují či dokonce ztrácí, jiné stoupají strmě vzhůru. Současná situace totiž vytvořila atmosféru výhodnou pro investice do takzvaných problémových aktiv, zejména nesplácených pohledávek. 

Proč banky prodávají pohledávky?
Banky poskytnou v některých případech úvěry, které dlužníci přestanou splácet. Každá banka přitom musí ze zákona na tyto nesplácené úvěry vytvářet rezervy. Tento proces snižuje zisky bank, znervózňuje jejich akcionáře, solventní klienty a může negativně ovlivnit i ratingové hodnocení. Proto v řadě případů se snaží svých pohledávek zbavit. I na úkor toho, že je prodají jen za zlomek jejich nominální hodnoty. V Evropě je to do 15 % z původní ceny, ale v Asii se cena drží na 3-8 %

Investiční příležitost - jak to funguje?
Skupina nakupuje vysoce likvidní portfolia a bankovní pohledávky na trzích východní Evropy a Asie. Klient spolufinancuje vlastní obchodní aktivity české společnosti na tuzemském trhu i na trzích zahraničních. Komunikace firmy probíhá plně v českém jazyce, podklady a smluvní dokumentaci připravuje renomovaná českou advokátní kancelář. Společnost Snapcore poskytuje tyto podmínky investice:

Smlouva o zápůjčce zajištěná směnkou

  • Fixní roční výnos 6,5% p.a.

  • Měsíční výplata výnosů

  • Minimální investice 1 000 000 Kč

  • Bez vstupního poplatku

  • Měna: CZK, EUR, USD, RUB

  • Datum splatnosti: do 12 měsíců od připsání peněz na účet společnosti

  • Smluvní dokumentaci naleznete v odkazu zde


Zprávy z médií:


Uvedené informace o těchto investičních nástrojích není možné v žádném případě považovat za investiční doporučení ze strany společnosti Reissig holding s.r.o., nebo jeho spolupracovníka, jedná se o obecný návrh jednoho z možných řešení, které nezohledňuje konkrétní požadavky a specifika zákazníka. Reissig holding s.r.o., ani jeho spolupracovníci neposkytují službu investičního poradenství, ani obhospodařování portfolia ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., poskytují pouze investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, příp. tuto investiční službu propagují, a to na základě investičního(ch) pokynu(ů) zákazníka, přičemž konečné rozhodnutí týkající se zvoleného investičního nástroje nebo produktu je plně v kompetenci zákazníka. Bližší informace o uvedených investičních nástrojích nebo produktech jsou zákazníkovi k dispozici na příslušných dokumentech finančních institucí či jejich webových stránkách. Při zprostředkování konkrétního investičního pokynu zákazníka Reissig holding s.r.o., resp. jeho spolupracovníci, postupuje dle zvláštních interních předpisů a postupů v souladu s právním řádem ČR.​