Segmenty

Po kliknutí na jednotlivé obrázky, se níže dozvíte více informací o dané oblasti.

Společensky odpovědné investování

Představuje investice do firem a jejich cenných papírů, které dodržují základní myšlenky společenské odpovědnosti firem, které kromě zisku myslí také na oblast ekologickou, sociální a etickou.

Investování do nemovitostí

Anticyklické investování