Wero Holding (WH)

WH se specializuje na energetické a provozní služby a v poslední době na pitnou vodu a výrobu dezinfekce, kdy využívají svých znalostí z čištění vod. Níže jsou popsány jednotlivé oddělení společnosti.

Wero Energy
Garance realizace úsporných opatření v oblasti energetiky či provozu malých a středních firem (např. zimní stadiony, výrobní haly, kina, divadla, nemocnice...). Nejběžnější úspory jsou v oblasti osvětlení, tepelné energie nebo vzduchotechniky. Při zpracování je brán vliv na okolní prostředí a obnovitelné zdroje, které jsou důležité pro budoucí generace.

Wero Water Management

Společnost vznikla s cílem věnovat se problematice úspor v oblasti hospodaření s vodními zdroji. Voda se stává strategickou surovinou. Její dlouhodobý nedostatek, který je primárně ovlivněn několikaletým stupňujícím se suchem.

 • Rok 2018 byl nejteplejším rokem za 244letou historii měření. Rok 2019 pak druhý nejteplejší.
 • 6 tis. obcí bylo kvůli nedostatku vody zařazeno do programu suchá obec. Nošení vody z cisteren je zde běžná denní rutina...
 • Svět se musí vypořádat s nedostatkem vody. Do šesti let bude "na suchu" 1,8 miliardy lidí

Wero Water Service
Poskytování servisních služeb a vývoje specializovaných zařízení v oblasti úpravy vody a aplikace bezchlorových prostředků na úpravu bazénových vod.

Úpravou bazénové vody se dokáže ušetřit až 70% vody, která by standardně byla vypuštěna do kanalizace. Např. Bazén, který denně vymění okolo 100 m3 vody, tak může ušetřit každý den až 13 tis. Kč na vodě.

COVID-19
Dlouhodobé zkušenosti s bezchlorovými prostředky jsou v současné době využity při ošetřování polymerovými přípravky (silný biocidní účinek proti virům, bakteriím a houbám - dlouhodobá trvanlivost až 21 dní)

Polymerovou dezinfekci využívají např. na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, Dopravní podnik hlavního města Prahy, IKEM, Seznam.cz, Plzeňský Prazdroj, ZOO Praha, fitcentra, hotely, divadla, MŠ a ZŠ, domovy pro seniory a další. Důvodů využití desinfekce společnosti WH právě takovými objednavateli je více.. např.: Český dezinfekční prostředek ředitelný vodou neohrožuje bezpečnost člověka, zvířat a rostlin. Nepoškozuje žádné materiály, je nekorozivní a bez zápachu. Neobsahuje alkohol, aldehydy ani fenoly. Snadná a rychlá aplikace formou mlžení. Rychlý účinek, výborná časová stabilita a po 30 min jsou prostory opět přístupné. 

Základní charakteristika dluhopisu

 • Emitent: Wero Water Service s.r.o.
 • Název: Zajištění technologie pro recyklaci bazénových vod
 • Podoba a forma dluhopisu: listinný cenný papír na řad
 • Datum emise: 1. srpna 2020
 • Jmenovitá hodnota: 100 000 Kč
 • Výnos: 7% p.a.
 • Datum splatnosti: 35 měsíců / 31. července 2023.
 • Splatnost úroku (výnosu): čtvrtletně
 • Smluvní dokumentaci k emisi naleznete v odkazu zde

Uvedené informace o těchto investičních nástrojích není možné v žádném případě považovat za investiční doporučení ze strany společnosti Reissig holding s.r.o., nebo jeho spolupracovníka, jedná se o obecný návrh jednoho z možných řešení, které nezohledňuje konkrétní požadavky a specifika zákazníka. Reissig holding s.r.o., ani jeho spolupracovníci neposkytují službu investičního poradenství, ani obhospodařování portfolia ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., poskytují pouze investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, příp. tuto investiční službu propagují, a to na základě investičního(ch) pokynu(ů) zákazníka, přičemž konečné rozhodnutí týkající se zvoleného investičního nástroje nebo produktu je plně v kompetenci zákazníka. Bližší informace o uvedených investičních nástrojích nebo produktech jsou zákazníkovi k dispozici na příslušných dokumentech finančních institucí či jejich webových stránkách. Při zprostředkování konkrétního investičního pokynu zákazníka Reissig holding s.r.o., resp. jeho spolupracovníci, postupuje dle zvláštních interních předpisů a postupů v souladu s právním řádem ČR.​