Wero Holding a.s.

Wero Holding se primárně specializuje na komplexní řešení úpravy pitné vody a v současné době i na výrobu dezinfekce, kdy využívají svých znalostí z čištění vod. 

Úprava vody

Voda je tu od počátku a je nezbytná pro všechny živé organismy včetně nás. Voda se stává strategickou surovinou a dlouhodobý nedostatek je primárně ovlivněn několikaletým stupňujícím se suchem, sekundárně pak neschopností a nepřipraveností společnosti a firem s ní hospodařit.

Wero Holding má řešení:

 • Zajištění pitné vody v regionech s akutním či dlouhodobým nedostatkem vody.
 • Unikátní technologie vhodné pro úpravu dešťové vody, povrchové vody (řeky, potoky, rybníky, jezera), studniční vody, vody z hlubinných vrtů, technologické vody, bazénové vody.
 • Znečištěná voda je upravována na parametry pitné vody.
 • Zařízení jsou kompletně vyráběna v ČR a jsou instalována v provozech na území ČR i v zahraničí. 
 • Díky mobilitě je technologie flexibilně a rychle dostupná.
 • Garance prokazatelné úspory nákladů na odběr pitné vody.

Služeb využívají:

Lázně Bechyně, Vojenské lesy a statky ČR, Golf & Spa Resort Konopiště, Aquacentrum Šutka Praha, Alpa, ČOV Želetava a další.

Úpravou bazénové vody se dokáže ušetřit 70-80% vody, která by standardně byla vypuštěna do kanalizace. Např. Bazén, který denně vymění okolo 100 m3 vody, tak může ušetřit každý den až 13 tis. Kč na vodě.

Aktuální projekty:

 • Precys s.r.o. - úpravna vody pro 1200 lidí 
 • Papírna - recyklace průmyslových vod, práce s odpad. vodami
 • Lázně Bechyně (3. etapa) - recyklace vody, vodní vrty

Výroba dezinfekce

Dlouhodobé zkušenosti s bezchlorovými prostředky jsou v současné době využity při ošetřování polymerovými přípravky (silný biocidní účinek proti virům, bakteriím a houbám - dlouhodobá trvanlivost až 21 dní)

Polymerovou dezinfekci využívají např. na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, Dopravní podnik hlavního města Prahy, IKEM, Seznam.cz, Plzeňský Prazdroj, ZOO Praha, fitcentra, hotely, divadla, MŠ a ZŠ, domovy pro seniory a další. Důvodů využití desinfekce společnosti Wero Holding právě takovými objednavateli je více. 

Např.: Český dezinfekční prostředek ředitelný vodou neohrožuje bezpečnost člověka, zvířat a rostlin. Nepoškozuje žádné materiály, je nekorozivní a bez zápachu. Neobsahuje alkohol, aldehydy ani fenoly. Snadná a rychlá aplikace formou mlžení. Rychlý účinek, výborná časová stabilita a po 30 min jsou prostory opět přístupné. 

Základní charakteristika dluhopisových emisí:

Dluhopis Wero Finance a.s.

 • Jmenovitá hodnota: 100 000 Kč
 • Výnos: 6,5% p.a.
 • Datum splatnosti: 15. ledna 2026.
 • Splatnost úroku (výnosu): pololetně
 • ISIN: CZ0003528119
 • Smluvní dokumentaci k emisi naleznete v odkazu zde

Využití získaných prostředků:


Uvedené informace o těchto investičních nástrojích není možné v žádném případě považovat za investiční doporučení ze strany společnosti Reissig holding s.r.o., nebo jeho spolupracovníka, jedná se o obecný návrh jednoho z možných řešení, které nezohledňuje konkrétní požadavky a specifika zákazníka. Reissig holding s.r.o., ani jeho spolupracovníci neposkytují službu investičního poradenství, ani obhospodařování portfolia ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., poskytují pouze investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, příp. tuto investiční službu propagují, a to na základě investičního(ch) pokynu(ů) zákazníka, přičemž konečné rozhodnutí týkající se zvoleného investičního nástroje nebo produktu je plně v kompetenci zákazníka. Bližší informace o uvedených investičních nástrojích nebo produktech jsou zákazníkovi k dispozici na příslušných dokumentech finančních institucí či jejich webových stránkách. Při zprostředkování konkrétního investičního pokynu zákazníka Reissig holding s.r.o., resp. jeho spolupracovníci, postupuje dle zvláštních interních předpisů a postupů v souladu s právním řádem ČR.​