ZÁŘÍ

Podle nové studie Asociace pro vozidla na zemní plyn a bioplyn (NGVA) a Evropské bioplynové asociace (EBA) biometan nahradí v roce 2030 až 40 procent zemního plynu používaného ve státech EU v sektoru dopravy. Celkové emise skleníkových plynů z dopravy poháněné plynem se díky tomu sníží o 55 procent.

Podle nedávno dokončené studie by mohla první městská bioplynová stanice vzniknout u spalovny v Malešicích. Financování i provoz výroby biometanu by řešily Pražské služby, které spalovnu provozují a nyní vozí biologický odpad ke zpracování jinam. "Náklady odhadujeme na 700 až 800 milionů korun, záleží na technologiích. S přídavnými zařízeními by to...

Pro dosažení uhlíkové neutrality počítá Národní akční plán čisté mobility s podporou různých nízkouhlíkových alternativních paliv. V tomto mixu hraje důležitou roli biometan jako náhrada zemního plynu, protože má výrazně nižší emise skleníkových plynů než fosilní CNG. Na podporu přeměny bioplynu na biometan MPO ve výzvě pro Nízkouhlíkové...

Společnost EFG Green gas, člen holdingu Energy financial group, zahájila spolupráci se společností RWE Supply & Trading (RWEST), jedním z předních celosvětových obchodníků s energií. Jejím prostřednictvím bude EFG Green gas, první producent biometanu z biologicky rozložitelného odpadu v České republice, exportovat tento "zelený plyn" do států...

Značka New Holland představila na výstavě v USA další model s pohonem na CNG. Již v minulosti prezentovala zavedení technologie CNG na starších modelech traktorů, získané zkušenosti zúročila na novém modelu.

Biometanem obohacený zemní plyn je emisně čistou variantou CNG, která při spalování uvolňuje do ovzduší až o 80% méně emisí oxidu uhličitého oproti benzinu či naftě a plní tak i nejpřísnější limity čisté mobility.